งวดบัญชี (Accounting Period)

งวดบัญชี (Accounting Period)



งวดบัญชี (Accounting Period) เป็นการควบคุมการบันทึกรายการบัญชีเข้าสู่ระบบให้อยู่ภายใต้งวดบัญชีที่กำหนด โดยใช้การเปิดหรือปิดงวดบัญชีที่ต้องการ  การควบคุมงวดบัญชีในระบบงานนี้จะดำเนินการในระดับบริษัทได้ซึ่งมี 2 ส่วน

  1. Tab Period of Fiscal Year
  2. Tab Special Period


 
การกำหนดสถานะงวดบัญชีมี 3 สถานะ

  • Open ยังไม่ปิดงวด สามารถบันทึกรายการเพิ่ม/แก้ไขรายการในงวดได้
  • Closed ปิดงวดถาวร ไม่สามารถบันทึกรายการเพิ่ม/แก้ไขรายการในงวดได้
  • Closed ปิดงวดชั่วคราว

 
รายละเอียดหน้าต่างงวดบัญชี  Accounting >> General Setup >> Option & Period Setup >> งวดบัญชี

 

Tab Period of Fiscal Year เป็นการสร้างงวดบัญชีของปีงบประมาณนั้นๆ สามารถกำหนดงวดบัญชี


Tab Special Period  หากมีการกำหนดงวดบัญชีพิเศษหลายรายการให้แสดง  Scrollbar ขึ้นลงด้วย

 902
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์