ระบบบริหารงานซื้อ

ระบบบริหารงานซื้อ

Vendor and Procurement

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้ารองรับทั้งการซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดทำใบขอซื้อซึ่งในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าควรซื้อสินค้าจากที่ใดแต่ละที่ราคาเท่าไหร่ โปรแกรมรองรับในเรื่องของการสำรวจราคาและเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อด้วย เมื่อทำการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้ว สามารถอ้างอิงเอกสารไปทำรายการที่ใบสั่งซื้อและอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อไปจัดทำรายการซื้อที่ใบตั้งหนี้ การซื้อต่อได้ และยังสามารถอ้างอิงข้อมูลจากระบบ Warehouse มาทำรายการที่ใบตั้งหนี้การซื้อได้อีกด้วย แต่ถ้าหากเอกสารการใบตั้งหนี้การซื้อเกิดมีปัญหาเรื่องซื้อสินค้าหรือบริการไม่ถูกต้องสามารถดึงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อใบเดิมมาทำรายการใบลดหนี้การซื้อ หรือใบเพิ่มหนี้การซื้อได้

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานซื้อ

 3585
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์