ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

Warehouse Management

เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง การเพิ่ม - ลดของสินค้าในคลัง โดยสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่างๆได้ และสามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า, การจ่ายสินค้าออก, การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหรือสาขา มีผลทำให้สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลัง, ตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock รวมทั้งแสดงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

แอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมสินค้าคงคลัง

 5165
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์