Our Features

ระบบบริหารจัดการงานขาย ใบเสนอราคา สั่งจอง สั่งขาย วางบิล รับชำระ

Customer & Sales

ระบบบริหารจัดการงานขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี สั่งจอง รับชำระ

ระบบบริหารจัดการฝั่งซื้อ การสำรวจราคา สั่งซื้อ 
							รับวางบิล จ่ายชำระ

E-Marketplace

รองรับ API เชื่อมต่อ Lazada และ Shopee

Vendor & Procurement

Vendor & Procurement

จัดการงานการจัดซื้อ ขอซื้อ สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย สั่งซื้อสินค้า และใบกำกับภาษี

Warehouse Management

Warehouse Management

ระบบบริหารและจัดการสต็อกสินค้า รับจ่าย โอนย้าย ตรวจนับ ปรับปรุงสต็อกและต้นทุนสินค้า

Accounting

Accounting

จัดการงานบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้ นำส่งข้อมูลภาษี การจัดการเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย

Cash Management

Cash Management

ระบบเช็คและธนาคาร จัดการข้อมูล เช็ครับ/เช็คจ่าย และธุรกรรมอื่นๆ ของบัญชีธนาคาร

Asset Management

Asset Management

จัดการข้อมูลทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา

Manufacturing

Manufacturing

ระบบควบคุมงานการผลิต และจัดทำงบต้นทุนการผลิต

Report Analysis & Dashboard

Report Analysis & Dashboard

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ รายงานและกราฟ สามารถปรับเปลี่ยนได้

Mobile Apps

Mobile Apps

ระบบการอนุมัติเอกสารบนมือถือหรือแท็บเล็ต และ Dashboard กิจกรรมซื้อ ขาย สต็อกสินค้า

WINSpeed Cloud เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรมให้กับธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบ จบในโปรแกรมเดียว

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
โดยระบบจะส่งข้อมูลการทดลองใช้งานโปรแกรม
ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ชื่อผู้ติดต่อ :
ชื่อบริษัท :
อีเมล :
เบอร์โทรศัพท์ :
เรื่อง :
รายละเอียด :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์