ระบบลูกหนี้การค้า

ระบบลูกหนี้การค้า

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยเริ่มจากทำเอกสารใบตั้งหนี้ลูกหนี้และสามารถดึงไปทำรายการรับชำระได้เลย แต่ถ้าหากต้องการวางบิลให้ลูกหนี้ สามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันชำระหนี้สามารถดึงเอกสารดังกล่าวไปทำรายการรับชำระหนี้ได้ แต่ถ้าหากเอกสารใบตั้งหนี้มีปัญหาหรือต้องการเพิ่ม/ลดหนี้ ก็สามารถดึงเอกสารใบตั้งหนี้ไปทำ รายการที่หน้าจอลดหนี้ลูกหนี้และเพิ่มหนี้ลูกหนี้ก่อนทำรายการรับชำระได้

แอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมลูกหนี้การค้า

 2565
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์