ระบบจ่ายชำระหนี้

ระบบจ่ายชำระหนี้

Accounts Payable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ โดยเริ่มจากทำเอกสารใบตั้งหนี้เจ้าหนี้และสามารถดึงไปทำรายการจ่ายชำระได้เลย แต่ถ้าหากต้องการคีย์ใบวางบิลจากเจ้าหนี้ สามารถคีย์เข้าไปในระบบได้ จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันจ่ายชำระหนี้สามารถดึงเอกสารดังกล่าวไปทำรายการจ่ายชำระหนี้ได้ แต่ถ้าหากเอกสารใบตั้งหนี้มีปัญหาหรือต้องการเพิ่ม/ลดหนี้ ก็สามารถดึงเอกสารใบตั้งหนี้ไปทำ รายการที่หน้าจอลดหนี้เจ้าหนี้และเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ก่อนทำรายการจ่ายชำระได้

แอพพลิเคชั่นสำหรับเจ้าหนี้

 4185
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์