ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขาย

Customer and Sales

เป็นระบบด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ สามารถตั้งค่าการอนุมัติเอกสารที่ระบบบริหารงานขายได้ โดยเริ่มจากการจัดทำใบเสนอราคา โดยใบเสนอราคาสามารถส่งูผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมาสามารถดึงเอกสารการเสนอราคามาทำรายการที่ใบสั่งขายและอ้างอิงการ สั่งขายไปทำรายการที่ใบตั้งหนี้การขายได้ แต่ถ้าหากเอกสารการตั้งหนี้การขายเกิดมีปัญหาเรื่องขายสินค้าหรืองานบริการไม่ถูกต้อง จะสามารถอ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การขายใบเดิมมาทำรายการขอคืนสินค้า เพื่อลดหนี้การขายหรือเพิ่มหนี้การขายได้

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานขาย

 4325
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์