ระบบบริหารงานขาย

ระบบบริหารงานขาย

Customer and Sales

เป็นระบบด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดทำใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเข้ามาอนุมัติใบเสนอราคา หรือจะตั้งค่า Auto Approve ให้อนุมัติได้ โดยใบเสนอราคาสามารถส่งูผ่านอีเมล์แบบออนไลน์ให้ลูกค้าได้ทันที เมื่อลูกค้ายืนยันคำาสั่งซื้อกลับมาสามารถดึงเอกสารการเสนอราคามาทำารายการที่ใบสั่งขายและอ้างอิงการ สั่งขายไปทำรายการที่ใบตั้งหนี้การขายได้ แต่ถ้าหากเอกสารการตั้งหนี้การขายเกิดมีปัญหาเรื่องขายสินค้า/บริการไม่ถูกต้อง จะสามารถดึงเอกสารใบตั้งหนี้การขายใบเดิมมาทำรายการขอคืนสินค้า/ลดหนี้การขาย/เพิ่มหนี้การขายได้

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานขาย

 2326
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์