ระบบเช็คจ่าย

ระบบเช็คจ่าย

Cheque Payment

เป็นระบบที่ใช้ทำรายการเช็คต่างๆของฝั่งเช็คจ่าย ซึ่งเจ้าหนี้สามารถดึงเช็คไปทำรายการต่างๆได้โดยสามารถบันทึกได้รูปแบบ คือ บันทึกที่ระบบเช็คแล้วอ้างอิงไปใช้ที่ระบบอื่นและบันทึกจากระบบอื่นแล้วเชื่อมโยงมาที่ระบบเช็ค

แอพพลิเคชั่นสำหรับงานเช็คและธนาคาร

 1480
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์