• หน้าแรก

  • News

  • Promotion

  • Depa ส่งเสริม SMEs ชุมชน และกิจการผลิตสินค้า ให้บริการ และค้าส่งค้าปลีก พาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft WINSpeed Cloud

Depa ส่งเสริม SMEs ชุมชน และกิจการผลิตสินค้า ให้บริการ และค้าส่งค้าปลีก พาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft WINSpeed Cloud

  • หน้าแรก

  • News

  • Promotion

  • Depa ส่งเสริม SMEs ชุมชน และกิจการผลิตสินค้า ให้บริการ และค้าส่งค้าปลีก พาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft WINSpeed Cloud

Depa ส่งเสริม SMEs ชุมชน และกิจการผลิตสินค้า ให้บริการ และค้าส่งค้าปลีก พาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Prosoft WINSpeed Cloud


Depa ส่งเสริม SMEs ชุมชน และกิจการผลิตสินค้า ให้บริการ และค้าส่งค้าปลีก พาไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ

ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารกระบวนการภายในธุรกิจ


สนับสนุนค่าโปรแกรมบัญชี Fixed Asset Management สูงสุด 10,000 บาท /ราย

ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าสิทธิ์จะหมด
*การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัด

กติกากลาง

– ฟรีคูปองดิจิทัล มูลค่า 10,000 บาท

– สนับสนุนค่าระบบ Software

– สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )

– สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( สนับสนุน 50% )

– เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง

– ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สำหรับ SMEs

ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้
1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member
2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้
- สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
- เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
- เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
- สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
- ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
- การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด

ศึกษารายละเอียดโครงการ

https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

 

 1472
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์