ข้อมูลเขตการขาย (Sales Area)

ข้อมูลเขตการขาย (Sales Area)


ข้อมูลเขตการขาย (Sales Area) เป็นการกำหนดเขตการขาย ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลโครงสร้างงานขาย,หน่วยงานช่องทางการขาย โดยการสร้างเขตการขาย จะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลบางส่วนที่อยู่ต่าง Organization Area ได้

ซึ่งมี 2 ส่วน

1.Tab Basic Data       

2.Tab Attachment

รายละเอียดหน้าต่างค่าที่ตั้งสินค้า Customer and Sales -> Setup -> Organization ->ข้อมูลเขตการขาย

Tab Basic Data เพื่อกำหนดรายละเอียดพื้นฐานเขตการขายเช่น รหัสเขตการขาย ชื่อเขตการขาย รหัสโครงสร้างงานขาย เป็นต้น


Tab Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารประเภทข้อมูลเขตการขาย สามารถแนบไฟล์ เช่น Word PDF EXCEl รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ ZIP เป็นต้นโดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้

 689
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์