ข้อมูลสำนักงานขาย (Sales Office)

ข้อมูลสำนักงานขาย (Sales Office)


ข้อมูลสำนักงานขาย (Sales Office) เป็น สำนักงานขายย่อยๆที่กระจายตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างบริษัทกับการตลาดตามภูมิภาคโดยผู้ใช้สามารถระบุข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ ที่อยู่สำนักงานขาย และสามารถจัดโครงสร้างโดยกำหนดข้อมูลสำนักงานขายให้กับโครงสร้างงานขายได้ซึ่งมี 2 ส่วน


1.Tab Basic Data

2.Tab Attachment

รายละเอียดหน้าต่างข้อมูลสำนักงานขาย  Customer and Sales -> Setup -> Organization -> ข้อมูลสำนักงานขาย

Tab Basic Data เพื่อกำหนดรายละเอียดพื้นฐานสำนักงานขายเช่น รหัสสำนักงานขาย ชื่อสำนักงานขาย รหัสโครงสร้างงานขาย เป็นต้น


Tab Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารประเภทข้อมูลสำนักงานขาย สามารถแนบไฟล์ เช่น Word PDF EXCEl รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ ZIP เป็นต้นโดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้

 614
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์