ข้อมูลหน่วยงานจัดซื้อ (Purchase Organization)

ข้อมูลหน่วยงานจัดซื้อ (Purchase Organization)


ข้อมูลหน่วยงานจัดซื้อ (Purchase Organization) บันทึกข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานจัดซื้อภายในองค์กรสามารถแยกโครงสร้างการซื้อสินค้าได้ และ สามารถควบคุมจัดการกับการซื้อสินค้าได้ ตามหน่วยงานจัดซื้อที่กำหนด 
ซึ่งมี 4 ส่วน

1.รหัสหน่วยจัดซื้อ  ระบุรหัสโครงสร้างงานซื้อ

2.ชื่อโครงสร้างงานซื้อ   ระบุชื่อโครงสร้างงานซื้อ

3.หมายเหตุ ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมของข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ

4.Inactive เลือกกรณีเปลี่ยนสถานะเป็น Inactive

  รายละเอียดหน้าต่างข้อมูลหน่วยงานจัดซื้อ Vendor and Procurement -> Setup -> Organization -> ข้อมูลหน่วยงานจัดซื้อ

 667
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์