ข้อมูลกลุ่มจัดซื้อ (Purchase Group)

ข้อมูลกลุ่มจัดซื้อ (Purchase Group)ข้อมูลกลุ่มจัดซื้อ (Purchase Group) กลุ่มการซื้อจะใช้ในแบ่งกลุ่มการรับผิดชอบการซื้อสินค้าแต่ละชนิด การสร้างกลุ่มการซื้อจะอ้างอิงถึงหน่วยงานจัดซื้อด้วยทุกครั้ง ระบบสามารถที่จะกำหนดพนักงานที่รับผิดชอบกลุ่มการซื้อ รวมไปถึงกำหนดหมวดสินค้าที่กลุ่มการจัดซื้อนี้สามารถซื้อได้  ซึ่งมี 5 ส่วน

 

1.รหัสกลุ่มจัดซื้อ  สำหรับกำหนดรหัสของกลุ่มจัดซื้อ

2.ชือกลุ่มจัดซื้อ    สำหรับกำหนดชื่อของกลุ่มการจัดซื้อ

3.รหัสหน่วยงานจัดซื้อ  สำหรับเลือกรหัสหน่วยงานจัดซื้อ

4.หมวดหมู่สินค้า  สำหรับกำหนดหมวดหมู่สินค้าที่กลุ่มจัดซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ สามารถกำหนดได้หลายหมวดหมู่

5.ผู้ซื้อ เป็นหน้าต่างสำหรับกำหนดผู้จัดซื้อที่อยู่ภายใต้กลุ่มการจัดซื้อ

 

รายละเอียดหน้าต่างข้อมูลกลุ่มจัดซื้อ Vendor and Procurement -> Setup -> Organization -> ข้อมูลกลุ่มจัดซื้อ

 1337
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์